Utbildningar

Schemalagda kurser på Swerea SWECAST

Gjutfelsanalys – gjutjärn 13-14 mars 
(Anmäl dig här)

Introduktion i pressgjutning 27 mars
(Anmäl dig här)

Gjutsimulering 18 april
(Anmäl dig här)

Materialteknik – Mässing 8 maj
(Anmäl dig här)

Konstruktion – gjutna komponenter 16 maj
(Anmäl dig här)

Introduktion i gjuteriteknik 18-20 september
(Anmäl dig här)

Tillverkning av kärnor och formar 24-25 oktober
(Anmäl dig här)

Praktisk provning och metallografi 20-21 november
(Anmäl dig här)

Konstruktion – gjutna komponenter 28 november 
(Anmäl dig här)

Materialteknik – aluminiumkunskap 29 november
(Anmäl dig här)

Alla kurser kan även beställas som uppdragsutbildning och då även anpassas till viss del till ert företag.

Skicka fler, få bättre pris!
Vi ger mängdrabatt om ni skickar fler medarbetare på utbildning hos oss samtidigt.

  • 2 personer 10% rabatt på andra deltagaren
  • 3+ personer 10% rabatt på andra deltagaren och 20% på alla efterföljande.

Rabatten gäller för varje enskild schemalagd kurs.

MATERIAL OCH TILLVERKNING - Jönköping University

Jönköping University, Swerea SWECAST, Svenska Gjuteriföreningen och gjuteribranschen satsar gemensamt för att långsiktigt stärka och utveckla svensk gjuteriindustri. ”Material och tillverkning” är namnet på det masterprogram som syftar till att utbilda specialister för forskning och industri.
Undervisningen sker på engelska och ges på distans. Läs mer på JU:s sida:

Teknologie magisterexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Material och tillverkning.