Swerea podcast

Podcast om Framtidens Industri

Lyssna på Swereas egna experter och inbjudna gäster prata och diskutera aktuella ämnen som rör framtidens industri och forskning.

#11 Additiv tillverkning

Större designfrihet, lättare produktvikt och förbättrad kvalitet! Additiv tillverkning är en teknik på frammarsch och används mer och mer inom tillverkningsindustrin i Sverige. Men kommer tillverkningsmetoden verkligen att revolutionera hela industrin och ersätta alla traditionella tillverkningsmetoder? Lyssna på avsnittet om additiv tillverkning här eller via iTunes. (18:01 min)

#10 Innovationsledning

Innovationsledning handlar om att säkerställa långsiktig konkurrenskraft. I detta tionde avsnitt om framtidens industri samtalar Thomas Bräck och Max Maupoix om deras vida erfarenhet av att hjälpa företag med innovation. Lyssna på avsnittet om innovationsledning här eller via iTunes. (36:32 min)

#9 Textilåtervinning

År 2025 ska textilier som hamnar i soporna minskat med 60 % och textilindustrin i Sverige vara återetablerad. Med hjälp av innovativa och smarta återvinningsmetoder och med skogen som bas tror forskarna Lisa Schwarz och Erik Perzon att det är fullt möjligt. Lyssna på avsnittet Textilåtervinning här eller via iTunes. (23:16 min)

#8 Vibrationsskador

För att minska antalet vibrationsskador, den vanligaste orsaken till arbetssjukdom i Sverige i dag, arbetar Swerea IVF med att utveckla maskiner med låga vibrationer. Med nyutvecklad patenterad teknik och bättre användning av existerande kunskap kan problemen angripas vid källan, förklarar Hans Lindell i detta podcast-avsnitt. Lyssna på avsnittet Vibrationsskador här eller via iTunes. (19:02 min)

#7 Framtidens material

Hur ser framtidens material ut – vad vet vi och vad tror vi ska hända? I det sjunde avsnittet av vår podcast-serie talar Elis Carlström, forskningschef på Swerea IVF med Göran Carlsson, koncernchef på Swerea, om framtiden, framtidens material och drivkrafterna bakom. Lyssna på avsnittet Framtidens material här eller via iTunes. (28:58 min)

#6 Framtidens cirkulära ekonomi

Det sjätte avsnittet i vår podcast-serie handlar om hållbarhet och cirkulär ekonomi. Anna Karin Jönbrink och Elis Carlström, Swerea IVF, talar om hur ökad resurseffektivitet och miljöhänsyn ska kunna bidra till industrins värdeskapande och konkurrenskraft. Lyssna på avsnittet Framtidens cirkulära ekonomi här eller via iTunes. (24:23 min)

#5 Framtidens förändringsresor

Vad krävs för att industrin ska kunna ta sig an de möjligheter och utmaningar som beskrivs i regeringens nyindustrialiseringsstrategi ”Smart industri”? I det femte avsnittet i Swereas podcast-serie Framtidens industri berättar våra forskare om hur företag kan lyckas med sina visioner och strategier. Lyssna på avsnittet Framtidens förändringsresor här eller via iTunes. (25:23 min)

#4 Framtidens cybersäkerhet

I fjärde avsnittet i podcast-serien om Framtidens industri dyker vi ner i ämnet cybersäkerhet. Hans Grönqvist och Elis Carlström, Swerea IVF diskuterar möjligheterna, riskerna och sårbarheten med uppkopplade industriella styrsystem. Lyssna på avsnittet Framtidens cybersäkerhet här eller via​​ iTunes. (19:03 min)

#3 Framtidens digitalisering

Hur ska industrin kunna ta hand om all data? I avsnittet lyfter vi frågan om digitalisering och försöker reda ut vad regeringen menar med Industri 4.0. Gästar gör Elis Carlström, forskningschef på Swerea IVF och Per-Johan Wahlborg expert inom tillverkning. Lyssna på avsnittet Framtidens digitalisering här eller via​ iTunes. (17:43 min)

#2 Framtidens konceptutvecklare

I avsnittet berättar Magnus Thordmark och Mikael Ström, Swerea om vilka myter som finns och beskriver en ny metod som kallas för Instant Set Based Design, på svenska "multilösningsteknik på direkten". Arbetssättet har utvecklats och testats tillsammans med fyra företag i olika projekt med Swerea. Lyssna på avsnittet Framtidens konceptutveckling här eller via iTunes. (16:59 min)

#1 Framtidens produktutvecklare

I Swereas första podcastavsnitt gästar Sten Grahn, expert inom innovativ produktutveckling. Sten berättar om hur produktutvecklingen kommer att förändras i framtiden och hur produktutvecklare måste börja arbeta mer med värdeprodukter. Lyssna på avsnittet Framtidens produktutvecklare i spelaren här eller via iTunes. (20:49 min )