Koncernledningsgrupp

Göran Carlsson, VD och koncernchef, Swerea AB
Per Södergren, Ekonomidirektör, Swerea AB
Elis Carlström, Teknisk direktör, Swerea AB
Britta Bolin , Personaldirektör; Swerea AB
Mats Lundin, VD Swerea IVF
Maria Åstrand, VD, Swerea KIMAB
Eva Sundin, VD, Swerea MEFOS
Bengt Wälivaara, VD, Swerea SICOMP
Peter Semberg, VD, Swerea SWECAST