En forskningskoncern för industriell förnyelse

Swerea är en svensk forskningskoncern för industriell förnyelse och hållbar tillväxt. Vårt uppdrag är att skapa, förädla och förmedla forskningsresultat inom områdena:

  • Materialutveckling
  • Produktionsutveckling
  • Produktutveckling

Swerea är en central del i det svenska innovationssystemet med regional, nationell och internationell närvaro. En bärande del i verksamheten är ett nära samarbete med akademi, näringsliv och samhälle.

Med tillämpad forskning arbetar vi för en konkurrenskraftig industri med ökad innovation och lönsamhet i ett hållbart samhälle.

Vision

Swerea är den ledande svenska forskningskoncernen för industriell förnyelse och hållbar tillväxt.

Ägarstruktur

Swerea AB ägs gemensamt av stat och näringsliv i Sverige. Staten äger 42,8 % av Swerea via RISE Research Institutes of Sweden AB. Resterande del ägs av ägarföreningarna:

  • Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning (19,8%)
  • Swerea IVFs Intressentförening (11,8%)
  • Metallurgiska Forskningsbolaget i Luleå (11,2%)
  • Svenska Gjuteriföreningen (8,2%)
  • Intressentföreningen för Korrosionsforskning (6,2%)