Innovationstävling: Bygg en ny Öresundsbro utan utsläpp

Swerea MEFOS i innovationstävling: Bygg en ny Öresundsbro

14 september, 2017

Hur kan en ny Öresundsbro byggas utan utsläpp av växthusgaser? Det är uppgiften i en innovationstävling som inleds i höst.

Under ett års tid ska två lag jobba med ett fiktivt brobygge, utan utsläpp från till exempel betong- eller stålkonstruktioner. Startskottet för innovationstävlingen går i oktober och Swerea MEFOS representeras av Chuan Wang, adjungerad professor och forskare.

− Jag är väldigt glad över att få vara med i det här spännande arrangemanget. Swerea MEFOS forskar sedan länge för att minska koldioxidutsläppen från stål- och metallindustrin. Det här är en fantastisk möjlighet att hitta nya innovativa sätt att minska koldioxidutsläppen och bidra till att uppnå klimatmålen för 2045, säger Chuan.

Det är Naturvårdsverket som är initiativtagare tillsammans med Trafikverket, Energimyndigheten, Formas, Vinnova, Boverket och Tillväxtanalys. Bakgrunden till tävlingen är att utsläpp av växthusgaser från basmaterialindustrin ska var noll inom trettio år. Det ska bidra till att hålla nere den globala temperaturökningen under två grader.

Tävlingen inleds med ett seminarium på Öresundsbron där Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket tillsammans med bland andra Eva Sundin, vd Swerea MEFOS, deltar.

Totalt deltar 27 myndigheter, företag och organisationer.