Svenskt Kompositstipendium 2017

8 juni, 2017

Svenskt Kompositstipendium 2017 har tilldelats Fredrik Dahlström och Wictor Gradin för deras examensarbete Modelling and simulation of composites crash tests for validation of material models using LS-DYNA i samband med Mastersexamen vid Chalmers tekniska högskola.

Stipendiet har instiftats av Stiftelsen Swedish Institute of Composites SICOMP för examensarbeten inom området polymera fiberkompositer. Syftet med stipendiet är att uppmuntra intresset hos studerande och examensarbetare att välja ämnen med tillämpningar inom kompositområdet, genomföra projekt- och examensarbeten inom området och samtidigt främja kontakten mellan de studerande, forskningsinstitut och industri.

Examensarbetet presenterades i samband med den årliga SICOMP-konferensen, denna gång i Piteå den 1-2 juni.