projektkavalkad
Peter Sundt, Mepex under en projektkavalkad

Stort intresse för konferensen Plastics and Textiles 2017

27 december, 2017

Konferensen “Plastics and Textiles - Recycling and Sustainable use in the Nordic Region” gick av stapeln den 24 -26 oktober. Det var femte året Swerea IVF arrangerade konferensen som blivit en välbesökt mötesplats, i år med över 100 deltagare per dag.

Konferensen inleddes med ”Öppet hus” på Swerea IVF där utrustning och flera exempel på materialåtervinning av plast, textil och kompositer visades upp i Swerea IVFs olika test- och demonstrationsanläggningar.

Peter Sundt från Mepex presenterade på Plastdagen den senaste återvinningsstatistiken för plast i de Nordiska länderna och EU. Norden ligger totalt sett bra till med undantag av plast från hushåll. Vi har ett stort jobb framför oss att nå EU´s mål att återvinna 65 % av hushållsplasten 2025. Kina stänger sina gränser för blandat plastavfall vilket också ställer krav på oss att återvinna själva.

Flera föreläsare pratade om hur viktigt det är att producenten tar ansvar och tillverkar produkter som man kan materialåtervinna.  Anette Löhnn presenterade en guide för design av förpackningar som FTI tagit fram. Carl Jensen från IVL presenterade styrmedel för att öka återvinningsgraden. Flera goda exempel på välfungerande insamling och materialåtervinning presenterads bl.a. av Revac´s, de återvinner kylmöbler som genererar 6000 ton sorterad plast till materialåtervinning. Enligt Kristin Nilsson på Reelab finns sekundära plastråvaror av god kvalité vilket ger gott hopp. Ett uppskattad inslag på Plastdagen var en projektkavalkad med 17 korta presentationer av intressanta Nordiska projekt och initiativ.

Under textildagen pekade flera talare på att hållbarhetsfrågan är på väg att bli den nya kvalitetsstämpeln för kläder och andra textilprodukter. Det konstaterades att vekliga och upplevda hinder för att konsumera hållbart behöver hanteras olika och att Second Hand borde vara konsumentens första val. När en textil återvinns är det viktigt att högsta möjliga materialvärde tas tillvara, även om det betyder att materialet inte nödvändigtvis blir ny textil. RFID-märkning kan vara lösningen på många av problemen i sorteringsledet, men kan även användas till en mängd andra saker under produktens livstid. Slutligen visade en genomgång av samtliga tillgängliga livscykelanalyser att textilåtervinning, om det görs på rätt sätt, är bra för miljön.