detox fashion

Ny bok om hållbara kemikalier i textilbranschen

22 juni, 2017

Forskare på Swerea är medförfattare till boken Detox Fashion som uppmärksammar fem nyckelfrågor inom hållbara kemikalier och tillverkningsprocesser i textilbranschen.

För att kläder ska kunna färgas, vara skrynkelfria och klara långa transporter utan att mögla tillsätts ofta kemikalier. Många kemikalier är nödvändiga och boken Detox fashion beskriver hur textilindustrin bör arbeta med hållbara kemikalier och ändra sina tillverkningsprocesser på sikt.  

Christina Jönsson, Stefan Posner och Sandra Roos på Swerea IVF har skrivit kapitlet ”Hållbara kemikalier: En modell för praktisk substitution”. Kapitlet beskriver hur lagstiftning och samhällets krav medfört en accelererande utfasning och substitution av farliga kemikalier med huvudfokus på deras miljö- och hälsoaspekter. Den tekniska prestandan i slutprodukten får inte alltid samma fokus, vilket på sikt kan leda till att företag tvekar att substituera kemikalier, men även att de vid substitution riskerar att få sämre kvalité på sina produkter som följd.

– Detta kan i sin tur leda till att produkterna används kortare tid, vilket är riktigt dåligt för miljön, säger Sandra.

I kapitlet presenteras en modell för praktisk substitution, utvecklad och utvärderad i flera fallstudier, varav två inom textilområdet: vattenavvisande textil och flamskyddad textil. Från fallstudierna har en förbättrad substitutionsmetodik utformats som praktiskt beskriver hur företag kan gå tillväga för att fasa ut och ersätta kemikalier i sina textila produkter med bibehållen eller bättre prestanda och minskad miljö och hälsobelastning.

Boken kan beställas på Springer bokförlag!

Mer information