IFG leadership development programme

IFG – IVAs ledarskapsutvecklingsprogram

19 september, 2017

IFG består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, personer som är ledare för forskning och utveckling inom sina företag och organisationer. IFG samlar bred kompetens och bygger starka nätverk inom områden som har förutsättningar att vara strategiskt viktiga för svensk industriell utveckling i framtiden. 

Den här veckan besöker gruppen Boston och genomför företagsbesök inom digitalisering, AI, robotisering för att lära om hur en miljö spelar roll för ökad innovation. De besöker MIT Langer Lab, MIT Media Lab, Broadview Ventues, Swissnex, Recorded Future, IHS Markit, Learnlaunch, MIT center for Bits and Atoms, The Engine, Massrobotics, Broad Institute and U.S. Department of Transportation – Volpe National Transportation Systems Center. Gruppen består av deltagare från Swerea KIMAB, Scania, Mycronic, Svea skog, näringsdepartementet, Astra Zeneca, SciLifeLab, Vironova, Vattenfall, Trafikverket, Saab, Vinnova, AstaZero, Gradient Descent och Kairos Future.

IFG erbjuder nästa generations FoU-ledare möjlighet att utvecklas som forskningsledare. Detta görs genom att stimulera till nya idéer om hur forskning, utveckling och innovation kan bedrivas. IFG består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, rekommenderade av IVAs ledamöter och valda för tre år. Alla medlemmar har ledningsansvar inom forskning och utveckling och varje medlem representerar ett inom gruppen unikt ämnesområde.

Att vara med i IFG innebär att dela med sig av kunskaper och arbetsmetoder. Ryggraden i verksamheten är de studiebesök till deltagarnas företag/organisationer som görs under programmets tre år. Fokus ligger på FoU- och innovationsfrågor. En annan viktig del i verksamheten är den årliga studie- och inspirationsresan utomlands. Deltagarna bestämmer gemensamt resmål bland länder eller regioner som är särskilt intressanta ur ett FoU- och innovationsperspektiv. 2015 besökte gruppen Tyskalnd och 2016 besökte man HongKong/Shenzhen där man besökte företag, institut, universitet och myndigheter. I år besöker gruppen Boston.

IFG grundades 1970 och det finns över 150 före detta medlemmar – IFG-alumner