SuREBPMS handbok

Handbok guidar till effektivare produktions- och hållbarhetsarbete

21 november, 2017

En ny handbok som ska hjälpa företag att utforma, implementera, använda och mäta uppsatta hållbarhets- och produktionsmål på ett effektivare sätt har nyligen publicerats. Martin Kurdve och Mats Zackrisson, båda Swerea IVF, är medförfattare till boken Sustainable and resource efficient business performance measurement systems – The handbook.

Handboken ger nya insikter om hur man på ett systematiskt sätt och med hjälp av befintliga standarder reviderar ett företags KPIer i BPMS (Business Performance Measurement System) mot bättre beslutsfattande, styrning av operativa förbättringsinsatser, samtidigt som man kan minska kostnaderna för systemet.

Förutom att effektivisera arbetet med hur företag mäter och följer upp övergripande företags- och affärsmål, beskriver handboken hur man bryter ner och mäter mål kopplade till hållbarhet – ett perspektiv som ofta prioriterats bort eller upplevs vara svåra mål att mäta.

Martin Kurdve och Mats Zackrisson, Swerea IVF har båda varit medförfattare till boken. Martin har främst varit med i delarna kring resurseffektivisering och Mats i delarna kring hållbarhet.

– Man kan många gånger hitta hållbarhetsrelaterade mätetal bland sådant som man redan mäter. Vi fann att 90% av befintliga mätetal har åtminstone en indirekt koppling till hållbarhet, säger Mats.

Författare:
Peter Almström, Carin Andersson, Anna Ericson Öberg, Peter Hamersberg, Martin Kurdve, Anna Landström, Sasha Shahbazi, Magnus Wiktorsson, Christina Windmark, Mats Winroth, Mats Zackrisson

Författarnas organisationer:
Chalmers tekniska högskola, Lund tekniska högskola, Mälardalens högskola, Swerea IVF, Volvo Construction Equipment AB

Finansiärer:
Produktion2030, Vinnova, Energimyndigheter, Formas