textilt spill i möbelindustrin

Din gamla kavaj blir ny soffa i aktuellt Swerea projekt

6 oktober, 2017

Behöver en soffa eller kontorsstol alltid produceras av textil nyråvara? Det undrar Lisa Schwarz Bour, projektledare för ett nytt forskningsprojekt som har målet att öka användningen av textilt spill i möbelindustrin.

Produkter från möbelindustrin produceras och konsumeras i allt större kvantiteter, vilket innebär en större efterfrågan på textil råvara. Det finns därför stor potential och affärsmöjligheter för företag i möbelindustrin att titta närmare på att använda återvunnet material.

 – Målet med vårt nya projekt är att börja arbeta i en ny riktning – att redan från idéstadiet fundera på om en produkt eller delar av en produkt kan tillverkas av återvunnet material istället för ny råvara, berättar Lisa Schwarz Bour.

Möbler och heminredning består av olika material, exempelvis komposit, plast och textil. Man har länge använt återvunnen råvara i exempelvis isolering och stoppning, men denna downcycling vill projektet gärna gå ifrån och arbeta mot att använda materialen i mer högvärdiga applikationer.

 – Vi behöver material med bättre egenskaper och då behöver vi kunna sortera ingående material bättre för att erhålla en återvunnen råvara av högre kvalitet. I projektet är det också viktigt att få med aspekter kring hållbarhet. Slutprodukten får inte blir mer miljöbelastande än om den hade producerats från nyråvara.

Företagen som deltar har också tagit med sig sina underleverantörer, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för att snabbt kunna producera riktiga detaljer i nya material.

Projektet kommer att pågå i två år och bland de deltagande företagen finns GRANIT, Innovatum, Lammhults möbler, Ludvig Svensson, Martela, Nobia och SWT development. Projektet är en del av RE:Source, som är Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet.

 – Vi kommer gärna i kontakt med fler företag i möbelindustrin. Det finns stor potential för företag att se över sina produkter och öka samverkan över branschgränser, säger Lisa Schwarz Bour.