projekt för återvinning

8 forskningsprojekt ska förbättra återvinning och resurshantering.

22 juni, 2017

8 nya projekt inom Swerea ska utreda allt ifrån återvinningsprocesser till användningsområden för det återvunna materialet. – Forskning på återvinning är inte bara önskvärt utan en nödvändighet för att möta framtidens klimatutmaningar och skapa ett hållbart samhälle, säger Mats Holmgren teknisk direktör på Swerea.

Återvinning av delar i kylmöbler, effektivare separeraring av avfallsplaster och nya tillämpningar för återvunnen glasfiber. Det är tre exempel på Swereas totalt 8 projekt som ska startas upp inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Inriktningen på projekten är olika men målet för samtliga är att använda och återvinna material på ett smartare sätt. Vinsten blir ofta trippel med såväl ekonomiska som miljö- och hälsomässiga fördelar.

– Vi på Swerea är vana vid att applicera ett cirkulärt tänk på processer och produktutveckling. Nyckeln till framgång är jobba nära industriföretagen för att hitta konkurrensmässiga lösningar som kan anammas direkt, säger Mats Holmgren.

Nedan följer en lista över samtliga 8 projekt som ska drivas inom RE:Source.  

 • Agglomerering av fines från förbehandlad uttjänt elektronik.
  Projektledare: Ulf Sjöström, Swerea MEFOS AB.
  Samarbetspartners: Stena Technoworld och norska Borregaard.
 • Flotationssepareringsprocess för plaster i avfallsströmmar.
  Projektledare: Annika Boss, Swerea IVF AB.
  Samarbetspartners: Luleå tekniska högskola, Stena Recycling, Akzo Nobel.
 • Från industriellt polyesterspill till mjukgörare genom kemisk återvinning.
  Projektledare: Karin Lindqvist, Swerea IVF AB.
  Samarbetspartners: JABA Group och Perstorp.
 • Innovativ användning av reaktiv extrudering för återvinning av PET.
  Projektledare: Henrik Oxfall, Swerea IVF AB.
  Samarbetspartners: JABA Group, Sporda Nonwoven, Swerec, Diab group, JiHå Plast och Nexam Chemicals.
 • Pure brass (Pb).
  Projektledare: Tobias Lindbäck, Swerea MEFOS AB.
  Samarbetspartners: Nordic Brass Gusum.
 • Recytal – tillämpning av återvunna glasfiberförstärkta kompositisolatorer och kasserade glasfibrer i byggindustri.
  Projektledare: Spyros Tsampas, Swerea SICOMP AB.
  Samarbetspartners: Chalmers tekniska högskola, ABB Composites och Thomas Betong.
 • Utökad användning av slagg genom online övervakning av slaggprocesser.
  Projektledare: Jonas Petersson, Swerea KIMAB AB.
  Samarbetspartners: Uddeholm, Höganäs AB och Outokumpu Stainless.
 • Återvinning av utdragslådor från kylmöbler.
  Projektledare: Eva Carlbom, Swerea IVF AB.
  Samarbetspartners: Electrolux, Stena Metall och Chalmers industriteknik. 

Ett av projekten, Recytal, ska utvärdera potentialen för återvinning av glasfiberförstärkta isolatorer i byggindustrin, istället för den förbränning eller deponering som sker idag. 

– Det slutliga målet är att införa en industriell återvinningskedja för glasfiberförstärkta kompositmaterial som ska bidra till det cirkulära ekonomiinitiativet tom antogs av Europeiska kommissionen 2015, säger projektledare Spyros Tsampas på Swerea SICOMP.

Pure brass är ett annat projekt som ska se till att fasa ut bly från den mässing som finns, för att möjliggöra mer återvinning som lever upp till dagens krav på blyfri mässing. En viktig aspekt i till exempel vattenrör där för hög blyhalt i dricksvatten är hälsoskadligt.

– Metoden vi tittar på ska separera mässingen till sina beståndsdelar koppar, zink och bly. Koppar och zink kan då återanvändas till att göra blyfri mässing och blyet går tillbaka till en blyproducent, säger Tobias Lindbäck, projektledare på Swerea MEFOS.

Sammanlagt lämnades 119 projektansökningar in från olika organisationer. Hittills har totalt 30 projekt beviljats inom ramen för RE:Source och Energimyndighetens arbete med att fatta beslut pågår fortfarande. 

PDF iconLadda ner nyhet som PDF