Kvalitetssystem

Swerea KIMAB har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i standarden för ledningssystem SS-EN ISO 9001:2015. Certifikatet gäller för forskning, utveckling och tekniköverföring till materialtillverkande och materialanvändande industri.

ISO 9001