Workshop – VIST

(Vision Inspection Swedish Testbed) onsdagen den 23 augusti 2017
 

  • Hur kan nya mättekniker användas inom processövervakning?
  • Varför behöver svensk industri satsa på realtidsanalys?
  • Vad är nyttan med att den stora trenden digitalisering inom processindustrin?
  • Vad är dagens utmaningar som begränsar implementering av realtidsanalys?
  • Hur kan industrin skapa ett mervärde genom att kunna mäta, där man inte kan mäta idag?
  • Hur kan datainsamlingen bidra till mer än bara statistiska underlag?

Känner du igen frågeställningar utifrån din vardag, så hälsar vi dig välkommen till ett gemensamt arbetsmöte 23 augusti 2017, där Swerea IVF och Swerea SWECAST tillsammans med Mittuniversitet och Visual Sweden anordnar en workshop inom integrerad processövervakning med återkoppling till realtidsanalys genom visualisering och dataanalys.

Denna workshop syftar på att lyfta fram konkreta problem och fallstudier. Målet är att definiera tänkbara samarbetsområden genom att knyta ihop befintliga resurser inom områdena mätteknik och visualisering och datahantering för att ta nästa steg och gå vidare inom Testbädd Sverige, en nationell satsning för att stärka svensk industris konkurrenskraft.

På förmiddagen presenterar vi befintliga testbäddsanläggningar i Sverige och resultat från tidigare samarbeten med industrin. Därefter förväntar vi oss ett aktivt deltagande och en kortare presentation (5 min/företag) av ert syn på realtidsövervakning.
Eftermiddagen vill vi ägna åt att blicka framåt och ta fram fallstudier/problem inom tänkbara applikationer där behov att minska processtid kan lösas genom realtidsanalys.

Vidarebefordra gärna denna inbjudan till andra som ni tror kan vara intresserade av workshoppen.

Produktion 2030 - Testbäddsprojekt för ökad digitalisering av svensk tillverkningsindustri

Produktion 2030 förstärker Testbädd Sverige genom att utlysa 50 miljoner kronor för testbäddsprojekt. Sista ansökningsdag 28 september 2017.

Agenda
8:30  Registrering
09:00 Presentation av befintliga testbäddar, utrustning och resultat från tidigare arbeten inom områden kvalitetssäkring och ytkarakterisering

  • Företagspresentationer
  • Information kring Produktion 2030 och utlysning Testbäddsprojekt för ökad digitalisering av svensk tillverkningsindustri

12:00 Lunch

  • Workshop kring frågeställningar

14:30 Möjlighet att titta på Swereas verksamhet

Varmt välkomna!

Datum
2017-08-23 08:30 till 14:30
Sista anmälningsdatum
2017-08-21
Plats
Swerea, Bröderna Ugglas Gata, Hus 208, Linköping
Pris
Workshoppen är kostandsfri
Typ
Workshop