Industrin står inför ett teknikskifte gällande tillverkningen av multimaterialkonstruktioner (MMK). Genom att kombinera vår expertis inom flera kompetensområden hjälper Swerea industrin med framtidens utmaningar och frågeställningar.

Multimaterialkonstruktioner kallas de produkter som består av två eller flera material som satts samman för att skapa unik funktionalitet, som inte kan uppnås med endast ett material.

I dag utvecklas multimaterialkonstruktioner vanligtvis med syfte att öka prestanda och/eller uppnå nya funktioner. Det kan till exempel handla om att uppnå större korrosionsbeständighet eller att skapa mer miljövänliga produkter.

Effektiva produktionssystem

För att möta framtidens krav på multimaterialkonstruktioner krävs ett teknikskifte som kan vara svårt för enskilda företag att uppnå på egen hand. Kompetensutveckling mellan industri, institut och akademi är en nödvändighet för att hitta nya konkurrenskraftiga lösningar.

En stor del av utmaningen ligger i kostnadseffektiva produktionssystem för massproduktion, samt att bemöta och förändra den etablerade infrastrukturen i dagens produktionssystem. Till exempel är ett byte av  plattform inom bilindustrin förenat med stora kostnader.

Tvärvetenskapliga lösningar

MMK är ett av fem områden i fokus inom Swerea där vi jobbar tvärvetenskapligt för att hitta nya innovativa lösningar. Vår kompetensbredd är unik vilket innebär att vi kan ta ett helhetsgrepp kring produktutveckling med olika material och anpassad produktionsprocess. Vi arbetar bland annat med:

  • materialutveckling
  • konstruktionslösningar
  • virtuella produktutvecklingsmetoder
  • kostnadseffektiva produktionssystem.

Här kan du läsa mer om vår kompetens inom multimaterial och multimaterialkonstruktion.

Ta hjälp av våra experter

Genom att kombinera experter med erfarna projektledare kan vi stärka din tillverkning. Vi har daglig kontakt med industriföretag och kan snabbt identifiera dina problemställningar. Till vår hjälp har vi en omfattande utrustningspark, stort kompetensnätverk och flexibla forskarkollegor som snabbt kan sätta sig in i olika uppdrag. Kontakta oss så berättar vi mer!