Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa resurser, om och om igen. Den centrala idén inom cirkulär ekonomi är att ta tillvara värdet hos en produkt, dess råvaror och resurser på bästa sätt i ”cirkulära system”.

Ta tillvara produktens värde

Ett sätt att ta tillvara på värdet på en produkt kan vara att förlänga livet på den; antingen genom att på teknisk väg reparera och renovera den, eller genom att affärsmässigt hyra ut eller sälja den igen. Ett annat sätt kan vara att ta tillbaka material och/eller komponenter och använda dessa igen. Ytterligare ett annat sätt är att återvinna materialet.

Tekniska och affärsmässiga utmaningar

Företaget behöver kunna hantera många utmaningar för att kunna ta tillvara på produktens värde på bästa sätt. Utmaningarna kan vara tekniska, som att kunna mäta kvaliteten på det man får tillbaka. De kan också vara affärsmässiga, som att kunna skapa modeller för hur man ska ta betalt när man vill få tillbaka sina produkter, eller hur man tydligare kopplar sig samman med andra företag.

Strategi för cirkulär ekonomi

För många företag eller värdekedjor är det inte uppenbart vilken lösning inom cirkulär ekonomi (återanvändning, renovering, återtillverkning eller återvinning) som passar just deras produkt/komponent eller material bäst.

Swerea kan bidra med att analysera ekonomi, affärsmodeller, tekniska möjligheter och hållbarhetskonsekvenser av de olika vägvalen och vi kan bistå med beslutsunderlag.

Swereas erbjudande

När företaget valt lösning kan Swerea hjälpa till med att utveckla produkter, komponenter eller material. Vi kan också hjälpa till med att utveckla leverantörskedjor, olika tekniska processer, som exempelvis tillverkning, eller att analysera återtagna produkter, komponenter och material.

Med vår branschöverskridande kompetens och experter från samtliga Swerea-bolag kan vi hjälpa företag att anta framtidens utmaningar. Är du intresserad av att delta i våra projekt, välkommen att kontakta oss.