Additiv tillverkning - en spännande utveckling för tillverkningsindustrin
 

Sverige ökar takten inom additiv tillverkning. Swerea har de senaste åren samlat och förstärkt sin kompetens inom 3D-teknik. Vi har idag kunnande att stödja företag genom hela värdekedjan från idé till färdig komponent.

Tekniken att skriva ut komponenter i 3D med hjälp av lager för lager teknik är på stark frammarsch och är i dag en accepterad produktionsmetod för vissa industrigrenar. För mer omfattande användning som produktionsmetod ställs dock större krav på att de printade komponenterna uppfyller ställda krav på funktionalitet och hållfasthet. Detta förutsätter att man har god kunskap om beredning och kontroll av den använda tillverkningsprocessen. Ytterligare aktiviteter som materialutveckling och karakterisering, modellbyggande och geometrisäkring samt kunskap om efterföljande processteg behövs också för en bredare acceptans av tekniken.

Utrustning och spetskunskap

Swereas spetskunskaper inom additiv tillverkning omfattar metaller, keramer, fiberkompositer, gjutformar och, till viss del, polymerer. Ny utrustning har införskaffats inom samtliga materialgrupper.

Swerea erbjuder 3D-skrivarrelaterad kompetens inom:

  • Materialteknik, råvaror och framställning
  • Processkunnande för valda processer
  • Produktionssystemsintegration och kontroll
  • Virtuell hantering av data och konstruktioner.

Arena för additiv tillverkning av metaller

Swerea har tillsammans med Chalmers och Högskolan Väst tagit initiativ till en nationell arena, en plattform, för att samla såväl akademi som industri som har verksamhet och/eller intresse av additiv tillverkning av metalliska komponenter. 

Mer om 3D-tillverkning