Områden i fokus

Med industrin som största uppdragsgivare vet vi vart utvecklingen är på väg och vad som behövs för framtiden. Tillsammans med industri, akademi och samhälle driver vi utvecklingen för en innovativ, lönsam och hållbar industri i Sverige. 

Sverige behöver sin industri. Den är motorn i ekonomin, på arbetsmarknaden och i omställningen till ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle. Samtidigt är den globala konkurrensen hård och resurser måste förvaltas och utnyttjas på bästa sätt, både ur lönsamhetssynpunkt och ur hänsyn till miljön. Därför krävs ständig förnyelse.

Strategiska forskningssatsningar

Bland Swereas olika kompetensområden finns det ett antal områden i fokus. Det är områden som vi har valt ut som viktiga pusselbitar för fortsatt utveckling av en hållbar och konkurrenskraftig industri. Genom att satsa på morgondagens möjligheter ser vi till att svensk industri behåller och utvecklar sin spetskompetens. 

Våra områden i fokus är:

  • Additiv tillverkning (3D-printing)
  • Industriell arbetsmiljö
  • Multimaterialkonstruktion
  • Cirkulära modeller