Industriell arbetsmiljö

Tillsammans med Swerea skapar ditt företag unika konkurrensfördelar genom utveckling av attraktiva hållbara arbeten och arbetsplatser. Swerea Industriell arbetsmiljö är din samarbetspartner som kombinerar bransch- och arbetsmiljökompetens från ett helhetsperspektiv.

  • Vår utgångspunkt är trender och industribehov
  • Utifrån vår branschkunskap integrerar vi arbetsmiljö i utvecklingsprocesser
  • Vi erbjuder trendspaning och arbetsmiljöanalyser
  • Vi lyfter fram arbetsmiljöns betydelse för konkurrenskraft
  • Vi belyser nya krav och förutsättningar som följd av förändringar
  • Vi utformar kundanpassade workshops för utveckling av attraktiva arbeten och arbetsplatser

Bra arbetsmiljö är en konkurrensfaktor

Arbetsmiljön är en stark konkurrensfaktor och medför vinster för både medarbetaren och företaget. I en internationell jämförelse har svenska organisationer ett försprång för innovation tack vare tvärfunktionella arbetssätt, medarbetares kompetens, kreativitet, engagemang i förbättrings- och utvecklingsarbete, vana att arbeta i lag, samverkan mellan fack och ledning, utvecklande arbete med ständig kompetensutveckling, bra arbetsmiljö och nära samverkan mellan företag och forskning.

Helhetssyn

Industriell arbetsmiljö handlar om utveckling av hållbara attraktiva konkurrenskraftiga företag baserat på förståelse för samspelet mellan människor, teknik och organisation. För detta krävs ett systemperspektiv där personer med kompletterande kompetenser samverkar. Vi strävar efter att förebygga risker och proaktivt - i tidiga faser - utforma de bästa förutsättningarna för varje medarbetares arbete och arbetsplatser. Denna helhetssyn leder till att förutsättningarna ökar för produktionseffektivitet, kvalitet, livslångt lärande och goda arbetsförhållanden i ett långsiktigt perspektiv.

Praktisk nytta

Vi har en nära och kontinuerlig samverkan med företag, arbetsmarknadens parter, forskare, branschorganisationer och olika nätverk. Tillsammans driver vi aktiviteter för att initiera, utföra och omsätta FoU till kunskap & förändringar som ger hållbar effekt! Kontakta gärna oss för en trendspaning relaterat till ditt företags arbetsmiljöutmaningar.